Poolen

DAGLIG SKÖTSEL AV POOL

  1. Kontroll av vattennivå
  2. Kontroll av vattentemperatur
  3. Kontroll av kemi och vattenkvalité
  4. Kontroll av UV lampan
  5. Justering av kemikalier och vattenkvalité
  6. Kontroll av vatten cirkulation samt rengöring av alla filter
  7. Rengöring av pool

Läs om kemikalier säkerhetsdatablad i pärmen

 

Kontroll av vatten nivå

Kontrollera vattennivån och fyll på vatten vid behov. Vattennivån bör hållas vid de blå sträcken ca 5cm under överkanten av vatten utloppet.

OBS! Får absolut inte sjunka under utloppet eller stiga över kanten på utloppet.

 

Kontroll av vatten temperatur

Kontrollera vattentemperaturen från värmepumpens alternativ saltklorinators display och registrera i pärmen, önskade temp 27grader

 

Kontroll av kemi och vattenkvalité

Kontrollera klorvärde, pH värde samt salt (salt vid behov ej dagligen). Cl 1-3, pH 7.2-7.4, salt 4000 till 6000 ppm och registrera i pärmen.

Klor och PH kan mätas med hjälp av mätinstrumenten jämföra värdena med saltklorinators display

ORP (Oxidation Reduction Potential)
Lägsta ORP värdet kan vara 650.

Salt kan mätas med hjälp av saltstickor
vid behov om saltklorinator varnar för låg salt, alternativten gång per månad.

 

Kontroll av UV lampan

Kontrollera att den gröna lampan på UV-stavarna lyser grönt. Om lampan lyser rött, koppla genast ur UV-stavarna.

UV Lampan kan kopplas bort under dagtid, samt ska kopplas bort under rengöring eller när vattencirkulationen stängs av i poolen.

Detta görs genom att man bara drar ut Elkontakten.

 

Justering av kemikalier och vattenkvalité

Klor värde

Ska utföras efter kontroll av vattencirkulation samt rengöring av filter.

Sänka klorvärdet genom att minska % värdet på klorinatorn med ner knappen på den äldre apparaten (nya
apparaten sköter sig automatisk).

Höja klorvärdet genom att öka % värdet på klorinatorn med upp knappen på den äldre apparaten samt
rekommenderas att trycka på Boost knappen för båda apparaterna då apparaten automatisk ökar klorhalten
i 24 timmar sedan återgå till det normala satta värden.

Bredavloppet

Vid behov, tillsätt chockklor i breddavloppet (vattenutlopp), se till att båda saltklorinator enheter är
avstängda under tillsättning!
ca 2 till 4 dl per gång, mät CL efter några timmar, om det inte räcker tillsätt igen.

Justering av kemikalier och vattenkvalité

PH värde

Ska utföras efter kontroll av vattencirkulation samt rengöring av filtrerar.

PH värde normalt justeras automatisk av saltklorinator.

Kontrollera att saltsyra-dunken är inte tom, samt inga felmeddelande kommer från saltklorinator.

Vid behov kan man blanda PH-minus i en hink och tillsätta i poolen ”pH-Minus Delphin 5 kg, granulat”

Notera i och med att vi har salt vatten så PH värdet blir nästan aldrig under 7 och vi inte behöver PH-plus.

Justering av kemikalier och vattenkvalité

Salt värde

Ska utföras efter kontroll av vattencirkulation samt rengöring av filter.

Salt vid behov kan fyllas direkt i breddavloppet

(vattenutlopp).

Vid påfyllning se till att cirkulationen är igång i filtrerings läge samt båda saltklorinator enheter är avstängda

 

Kontroll av vattencirkulation samt rengöring av alla filter

Kontrollera trycket i sandfiltret – visaren skall vara på det gröna. Justera trycket genom att öppna eller stänga mittersta Bypass kopplingar några mm. (Om det inte hjälper rengör filter. Se instruktion BACKWASH längre fram.)

Kontroll av vattencirkulation
samt rengöring av alla filter

BACKWASH

Backwash är en rensning av sandfilter och ska utföras minst två gånger per vecka men vid hög användning av poolen ska det göras dagligen. Tänk på att man spolar bort en del av saltvattnet som finns i poolen och vid tillsättning av nytt vatten så behöver man tillsatta mera salt i poolen. Därför är det viktigt att inte spola bort vattnet i onödan.

Kontroll av vatten cirkulation samt
rengöring av alla filter

BACKWASH

Stäng av vattenpumpen genom att bryta säkringen (läget på vippan skall vara nedåt)

2. Stäng ventilen till vattenpumpen
( På bilden är ventilen i stängt läge)

OBS! Viktigt att steg 1 och 2 görs i snabb följd för att inte få in luft i
systemet!

2

1

Kontroll av vattencirkulation samt rengöring
av alla filter

1. BACKWASH – Ställ ventilen på Backwash
( Se bild)

2. Öppna ventilen till vattenpumpen och starta pumpmotorn genom att återkoppla säkringen.
Kör backspolning i några minuter eller tills vattnet i ”kupolen” ser klart ut ca 3min.

OBS! Viktigt att steg 1 och 2 görs i snabb följd för att inte få in luft i
systemet!

Kontroll av vattencirkulation samt rengöring
av filtrerar

BACKWASH

1. Stäng av vattenpumpen genom att bryta säkringen (läget på vippan skall vara nedåt)

2. Stäng ventilen till vattenpumpen
( På bilden är ventilen i stängt läge)

OBS! Viktigt att steg 1 och 2 görs i snabb följd för att inte få in luft i systemet

Här efter fortsätter vi men rengöring
av resterande filter

2

1

Kontroll av vatten cirkulation samt rengöring av alla filter

CLOSE – Ställ ventilen på Closed
( Se bild)

Öppna locket till vattenpumpsfiltret och ta ur den vita korgen och rengör den.

Rengör filtret vid breddavloppet. Ta upp den vita korgen, skölj ur den och sätt tillbaka.
Kontrollera att korgen är rätt placerad.

Sätt tillbaka den vita korgen.
OBS! Öppningen på sidan av korgen skall vara riktad mot öppningen av vattenröret.
Ha en hink med vatten klar så att du kan fylla pumpen med vatten före du skruvar fast locket.

Kontroll av vatten cirkulation samt
rengöring av alla filter

Filter – Ställ ventilen på Filtration
( Se bild)

Öppna ventilen till vattenpumpen och slå på strömmen genom att återkoppla säkringen till
pumpmotorn.
OBS! Viktigt att göra de här två stegen i snabb följd

Pool driften är nu i normalläge.

DAGLIGEN – Rengöring av pool

1. Kör roboten varje natt. Ställ in den på 3,5 timmar.

2. Rengör filtret varje morgon

ROBOT – instruktioner

1. Kör roboten varje natt. Ställ in den på 3,5 timmar.

2. Rengör filtret varje morgon