Förslag till nya stadgar

Stadgegruppens förslag till uppdaterade stadgar. Två versioner av dokumentet: – Förslag uppdaterade stadgar 2019-09-03 – Det nya förslaget som bifogas kallelsen som skickas ut till höststämman. – Förslag uppdaterade stadgar 2019-09-03 (Ändringsmarkeringar) – En jämförelse mellan vårt förslag och den gamla versionen Våra ändringar är: – Ändra ordet ”skall” till ”ska”. – Tagit bort ”I samfällighetsavgiften…Fortsätt läsa Förslag till nya stadgar

Lösenordsskyddad hemsida

På grund av EU:s nya dataskyddsregler har styrelsen beslutat att lösenordsskydda våra dokument och information på hemsidan www.erikslund2.se. Papper om detta har delats ut till alla boende i brevlådan nu. För frågor, vänligen maila info@erikslund2.se . Hälsar, Kommunikationsgruppen

Vi har nu återgått till tidigare rutin för bastun.

I kvartersgården finns en bastu som samtliga boende har rätt att nyttja. Bokningslista finns uppsatt på anslagstavlan i hallen. Nyckeln till bastuavdelningen finns i ett skåp vid dörren. Maila: bastu@erikslund2.se för att få tillgång till koden.