Vårstäddag 15 maj kl.09

Arbetsdag, söndagen den 15 maj, kl. 09:00 Vårfint i kvarteret! Nu har det blivit dags att umgås med grannarna i Erikslund 2 över en kratta, pensel eller piassavakvast! Väl mött vid förrådet söndagen den 15 maj kl. 09:00–15:30. Vår arbetsledare Håkan Skärbo ser till att vi alla får uppgifter att utföra under dagen. Återkom till…Fortsätt läsa Vårstäddag 15 maj kl.09

Uppgradering av fiberdosa

Telia/Eltel behöver komma in i våra hus för att byta ut fiberdosan, samt dra nya kablar för nätverk. Om ni inte har fått kontakt med Telia/Eltel – ta kontakt med ansvarig på plats: 070-7839362

Telia modul – hämta

Hej grannar, Det är fortfarande 22 hushåll som inte har hämtat sina Telia moduler. Nu på onsdag 23/02 kl. 18:30 – 19:30 i poollokalen är sista tillfället att hämta ut din modul. Var snäll och avsätt tid för det då de som står där gör det på sin fritid. Med Vänliga Hälsningar Styrelsen

Info om nya Tjänster från Telia

Hushåll som idag anlitar andra leverantörer än Telia samt Transit för sina TV/internet tjänster, behöver själva säga upp sina avtal så att sista dag för den gamla tjänsten är 22-03-31. (ni som har dessa tjänster från Telia samt transit kommer att upphöras per automatik) Om allt utfaller enligt plan kommer den nya Teliatjänsten komma igång…Fortsätt läsa Info om nya Tjänster från Telia

TELIA TV / BREDBAND / IP telefoni

Kort uppdatering med vad som händer med vårt avtal med Telia. Enligt avtalet skall Telia vara klar med sin leverans inom 6 månader. Vi har blivit tilldelade en projektledare som för tillfället försöker koordinera att få ett slutdatum där Transits gamla nätverk och media-distribution kopplas bort. Därefter kommer Telias nätinfrastruktur ta över, den här ska…Fortsätt läsa TELIA TV / BREDBAND / IP telefoni

Information del 2 – Underhåll av elen i garagen enligt Årstämman 2020

V 47: 16 nov-20 nov Enligt utdelat information 2020-10-18 kommer elen i garagen att underhållas under november. Under v 47, dvs 16 nov-20 nov kommer Nymans el att utföra arbetena i garagen. Den totala arbetstiden beräknas ta 1 vecka. Men det förutsätter att inget oförutsett händer och att vi alla har förberett enligt tidigare utlämnad…Fortsätt läsa Information del 2 – Underhåll av elen i garagen enligt Årstämman 2020

Underhåll av elen i garagen enligt Årstämman 2020

På Årsstämman beslutades att elen ska underhållas/renoveras i samtliga garage enligt förslag 1 till kostnad på 200 000 kr. Byte av eluttag inkl. jordfelsbrytare Kontrollbesiktning och byte till belysningsarmatur med rörelsedetektor Kontrollbesiktning och byte el-centraler vid behov Kontrollbesiktning och byte av eventuell kabel stammar Detta innebär att elektriker kommer att arbeta i samtliga garage och…Fortsätt läsa Underhåll av elen i garagen enligt Årstämman 2020