Information om ditt tv-innehåll

Just nu pågår en omförhandling av avtalet med vår tv-leverantör, Viaplay Group. Vårt mål är att enas innan den 30 september, men vill redan nu informera dig om att det kan finnas risk för att vi inte längre får sända deras tv-innehåll om vi inte kommer överens. Vår dialog med Viaplay Group fortsätter och vi…Fortsätt läsa Information om ditt tv-innehåll

Preliminära dagordningen utdelad.

Nu är den preliminära dagordningen till årets Höststämma utdelad i brevlådorna. Här är viktiga hålldatum: Prel dagord 14 aug Motioner inlämnade 28 aug Def dagordning 11 sept Stämma 25 sept Hälsar, Styrelsen

Vårstäddag 15 maj kl.09

Arbetsdag, söndagen den 15 maj, kl. 09:00 Vårfint i kvarteret! Nu har det blivit dags att umgås med grannarna i Erikslund 2 över en kratta, pensel eller piassavakvast! Väl mött vid förrådet söndagen den 15 maj kl. 09:00–15:30. Vår arbetsledare Håkan Skärbo ser till att vi alla får uppgifter att utföra under dagen. Återkom till…Fortsätt läsa Vårstäddag 15 maj kl.09

Uppgradering av fiberdosa

Telia/Eltel behöver komma in i våra hus för att byta ut fiberdosan, samt dra nya kablar för nätverk. Om ni inte har fått kontakt med Telia/Eltel – ta kontakt med ansvarig på plats: 070-7839362

Telia modul – hämta

Hej grannar, Det är fortfarande 22 hushåll som inte har hämtat sina Telia moduler. Nu på onsdag 23/02 kl. 18:30 – 19:30 i poollokalen är sista tillfället att hämta ut din modul. Var snäll och avsätt tid för det då de som står där gör det på sin fritid. Med Vänliga Hälsningar Styrelsen

Info om nya Tjänster från Telia

Hushåll som idag anlitar andra leverantörer än Telia samt Transit för sina TV/internet tjänster, behöver själva säga upp sina avtal så att sista dag för den gamla tjänsten är 22-03-31. (ni som har dessa tjänster från Telia samt transit kommer att upphöras per automatik) Om allt utfaller enligt plan kommer den nya Teliatjänsten komma igång…Fortsätt läsa Info om nya Tjänster från Telia

TELIA TV / BREDBAND / IP telefoni

Kort uppdatering med vad som händer med vårt avtal med Telia. Enligt avtalet skall Telia vara klar med sin leverans inom 6 månader. Vi har blivit tilldelade en projektledare som för tillfället försöker koordinera att få ett slutdatum där Transits gamla nätverk och media-distribution kopplas bort. Därefter kommer Telias nätinfrastruktur ta över, den här ska…Fortsätt läsa TELIA TV / BREDBAND / IP telefoni