Info till boende

Om du är nyinflyttad i Samfälligheten Erikslund2 bör du läsa igenom våra stadgar samt boendepärmen och Information till nyinflyttade.


Om du tänker sälja din fastighet i Erikslund2 så ska du informera styrelsen om det på info@erikslund2.se .
Se §4 i stadgarna: – Vid försäljning, överlåtelse eller uthyrning av fastighet omedelbart informera styrelsen om detta och uppge den nye fastighetsägarens/hyresgästens namn.

Tänk också på att överlämna samtliga garagenycklar, poolnyckel och kvartersgårdsnyckeln.
Här finner du ett info-dokument du eller din mäklare kan använda.  Information till nyinflyttade


TV / BREDBAND / IP-Telefoni
2022 – Upphandling från TELIA är slutfört

Tidigare:
Din bostad har i samband med Öppen Fiber fått en ny ONT (i5801) installerad för att klara högre kapacitet, du hittar guiden här: Installationsguide Icotera ONT i5801 med RF-modul 20170731 (Samf Erikslund 2) (1) .