Kontakt

Styrelse:

E-post: info@erikslund2.se

Ordförande

Mikael Stål, Täbyvägen 248
E-post: ordf@erikslund2.se

Vice Ordförande

Arash Samavat, Täbyvägen 192

Sekreterare

Rebecca Edwards, Täbyvägen 234
sekreterare@erikslund2.se

Kassör

Stefan Nilsson, Täbyvägen 172

Arbetsgruppen – Sammankallande

Håkan Skärbo, Täbyvägen 244

Suppleant

Fransisco Munoz, Tv 198
Anders Hillbo, Täbyvägen 186

Arbetsgrupp: arbetsgrupp@erikslund2.se

Björn Sundström, Täbyvägen 266
E-post: bjornebjorne@gmail.com

Martin Nordefors Täbyvägen 222
E-post: arbetsgrupp@erikslund2.se

Sander Grans Norgren, Täbyvägen 240
E-post: arbetsgrupp@erikslund2.se

Övriga:

Revisor

Magnus Kling,  Täbyvägen 284
Susann Bard, Täbyvägen 200

Valberedning

Elin Warner, Täbyvägen 194
Henrik Hedberg, Täbyvägen 260