Definitiv Dagordning – Årsstämma – Söndagen den 24 mars 2024 i Kvartersgården kl. 19:00

Kallelse till årsstämma Söndagen den 24 mars 2024 i Kvartersgården kl. 19:00 Preliminär dagordning 1. Årsstämmans öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande fastighetsägare samt granskning och godkännande av fullmakter 3. Val av ordförande vid stämman 4. Val av sekreterare vid stämman 5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 6. Fråga om kallelse behörigen skett 7.…Fortsätt läsa Definitiv Dagordning – Årsstämma – Söndagen den 24 mars 2024 i Kvartersgården kl. 19:00

SOPHANTERING / GROVSOPOR

SOPHÄMTNING & GROVSOPOR Har du frågor om din sophämtning kontaktar du Verdis (före detta Urbaser) kundtjänst direkt så hjälper de dig vidare. Verdis kundtjänst Öppet 08:00 – 16:00 Telefon: 08-408 080 70 E-post: kundtjanst.taby@verdis.se Verdis svarar på frågor om abonnemang, byte till mindre eller större kärl, hämtdagar och hämtveckor, anmälan om utebliven hämtning samt andra…Fortsätt läsa SOPHANTERING / GROVSOPOR

Kallelse till årsstämma / Preliminär dagordning / Söndagen den 24 mars 2024 i Kvartersgården kl. 19:00

Kallelse till årsstämma Söndagen den 24 mars 2024 i Kvartersgården kl. 19:00 Preliminär dagordning 1. Årsstämmans öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande fastighetsägare samt granskning och godkännande av fullmakter 3. Val av ordförande vid stämman 4. Val av sekreterare vid stämman 5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 6. Fråga om kallelse behörigen skett 7.…Fortsätt läsa Kallelse till årsstämma / Preliminär dagordning / Söndagen den 24 mars 2024 i Kvartersgården kl. 19:00

Telia ändringar gällande bredbandstelefoni/IP telefoni upphör.

Då tjänsten Bredbandstelefoni avvecklas helt på Telia, ersätter vi den kollektiva Telefoni-tjänsten med en annan med viss förändring, skriver ned en del förbättringar nedan. De som nyttjar Bredbandstelefoni idag betalar extra individuellt för Nummerpresentation och Röstbrevlåda samt alla utgående samtal, hårdvaran (telefonen) till Bredbandstelefoni har inte ingått från Telia utan köpts själv utav medlemmen. Med…Fortsätt läsa Telia ändringar gällande bredbandstelefoni/IP telefoni upphör.

Viktigt information – garagen/el

Idag har huvudsäkringen löst ut vid två tillfällen, detta beror på en överbelastning i systemet och gäller garagelängorna G25, G27-28-29. För tillfället är dessa garage strömlösa, vi kommer inte återställa säkringen förrän orsaken är klargjord. Vi kommer ta hit en elektriker för felsökning omgående. Kontakta gärna styrelsen direkt om någon har information om utrustningar som…Fortsätt läsa Viktigt information – garagen/el

Bastun stängs av tillfälligt

Från och med 23 oktober stängs bastudelen i kvartersgården. Bifogat är utdrag ur senaste styrelseprotokollet: ” Bastun och duschutrymmet kommer tillfälligt stängas av pga rusande elpriser. Styrelsen kommer att göra en prisjämförelse efter november för att se om vi kan motivera att bastun öppnas igen. De boende som renoverar badrum eller liknande och behöver nyttja…Fortsätt läsa Bastun stängs av tillfälligt