Kallelse till årsstämma / Preliminär dagordning / Söndagen den 24 mars 2024 i Kvartersgården kl. 19:00

Kallelse till årsstämma Söndagen den 24 mars 2024 i Kvartersgården kl. 19:00 Preliminär dagordning 1. Årsstämmans öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande fastighetsägare samt granskning och godkännande av fullmakter 3. Val av ordförande vid stämman 4. Val av sekreterare vid stämman 5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 6. Fråga om kallelse behörigen skett 7.…Fortsätt läsa Kallelse till årsstämma / Preliminär dagordning / Söndagen den 24 mars 2024 i Kvartersgården kl. 19:00

Telia ändringar gällande bredbandstelefoni/IP telefoni upphör.

Då tjänsten Bredbandstelefoni avvecklas helt på Telia, ersätter vi den kollektiva Telefoni-tjänsten med en annan med viss förändring, skriver ned en del förbättringar nedan. De som nyttjar Bredbandstelefoni idag betalar extra individuellt för Nummerpresentation och Röstbrevlåda samt alla utgående samtal, hårdvaran (telefonen) till Bredbandstelefoni har inte ingått från Telia utan köpts själv utav medlemmen. Med…Fortsätt läsa Telia ändringar gällande bredbandstelefoni/IP telefoni upphör.

Viktigt information – garagen/el

Idag har huvudsäkringen löst ut vid två tillfällen, detta beror på en överbelastning i systemet och gäller garagelängorna G25, G27-28-29. För tillfället är dessa garage strömlösa, vi kommer inte återställa säkringen förrän orsaken är klargjord. Vi kommer ta hit en elektriker för felsökning omgående. Kontakta gärna styrelsen direkt om någon har information om utrustningar som…Fortsätt läsa Viktigt information – garagen/el

Bastun stängs av tillfälligt

Från och med 23 oktober stängs bastudelen i kvartersgården. Bifogat är utdrag ur senaste styrelseprotokollet: ” Bastun och duschutrymmet kommer tillfälligt stängas av pga rusande elpriser. Styrelsen kommer att göra en prisjämförelse efter november för att se om vi kan motivera att bastun öppnas igen. De boende som renoverar badrum eller liknande och behöver nyttja…Fortsätt läsa Bastun stängs av tillfälligt

Information om ditt tv-innehåll

Just nu pågår en omförhandling av avtalet med vår tv-leverantör, Viaplay Group. Vårt mål är att enas innan den 30 september, men vill redan nu informera dig om att det kan finnas risk för att vi inte längre får sända deras tv-innehåll om vi inte kommer överens. Vår dialog med Viaplay Group fortsätter och vi…Fortsätt läsa Information om ditt tv-innehåll

Preliminära dagordningen utdelad.

Nu är den preliminära dagordningen till årets Höststämma utdelad i brevlådorna. Här är viktiga hålldatum: Prel dagord 14 aug Motioner inlämnade 28 aug Def dagordning 11 sept Stämma 25 sept Hälsar, Styrelsen