Motioner

Tips till dig som vill ställa en motion till styrelsen. Att skriva motion till årsmötet är inte svårt. Det viktiga är att uttrycka sig på ett kort, kärnfullt sätt och med ett tydligt yrkande på vad man vill uppnå. Några tips: – Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på. – Berätta om…Fortsätt läsa Motioner