Färgområdesansvariga

Många år har gått sedan vår samfällighet byggdes och en del hus har, med nya influenser, då självklart blivit ommålade i nya färger. Ursprungligt var dock husen målade i fyra färger, vilka också brukar benämnas i folkmun. Bruna området ligger längst norr ut. Därefter kommer blåa området, följt av röda området. Ut mot Täbyvägen ligger…Fortsätt läsa Färgområdesansvariga

Styrelsen

Styrelsen har hand om samfällighetens angelägenheter och det åligger styrelsen att förvalta samfällighetens kapital, anläggningar och övriga tillgångar. I stadgarna för Samfälligheten Erikslund 2 finns övrig information om styrelsens åligganden och också information om när och hur den väljs. Styrelsen sammanträder ca 10-15 gånger per år. I Erikslund 2 finns det en arbetsgrupp dit medlemmarna,…Fortsätt läsa Styrelsen

Att bo i en samfällighet

Samfällighetens syfte är att underhålla och driva den gemensamhetsanläggning som fastigheterna Dragontorpet 1 – 70 är anslutna till. Fastigheterna är alltså delägare i samfälligheten och dessa företräds i sin tur av sin/sina lagfarna ägare. Gemensamhetsanläggningen är preciserad i anläggningsbeslutet från 1972 och omfattar: förbindelseleder m.m, lekplatser, belysning, kvartersgård, pool, garage och förråd, parkering, servisledningar för…Fortsätt läsa Att bo i en samfällighet

Historik och Bakgrund

Den förtätade låghusstaden Erikslund byggdes 1971-1973. Platzer Bygg AB hade vunnit båda tävlingarna som Täby kommun hade utlyst för byggandet av den nya stadsdelen på Brobys marker och de fick totalentreprenaden för Erikslund. I prospektet för den nya bebyggelsen betonade Platzer speciellt den trafikdifferentierade stadsplanen, de insynsskyddade trädgårdarna och kvartersgården, eller favoritordet på 70-talet –…Fortsätt läsa Historik och Bakgrund