Snöröjning

Snöröjning och sandning av de breda gränderna och parkeringsplatsen utförs av en entreprenör. Kommunen sköter de kommunala gång- och cykelvägarna. Övriga gränder och ytor är vårt ansvar. Var och en snöröjer och sandar runt sin fastighet. De små snuttar som blir kvar och som eventuellt inte regleras i snökavlen, hjälps vi åt med gemensamt. Tänk…Fortsätt läsa Snöröjning

Sophantering

Ragn-Sells sköter sophanteringen i området. För att slippa betala gångvägstillägg använder vi rullkärl av plast, som vi själva forslar ut till uppsamlingsplatserna. Du kan själv komma överens med Ragn-Sells om storleken på kärlet samt hur ofta tömning skall ske. Detta är beroende av om du komposterar i godkänd behållare och källsorterar övriga sopor. För information…Fortsätt läsa Sophantering

Arbetsdagar och övriga åligganden

Vår och höst organiseras arbetsdagar då samtliga fastigheter har skyldighet att delta. Kan du inte delta, bör du anmäla detta till arbetsgruppens ledare. Du kan i stället få utföra något lämpligt arbete vid en annan tidpunkt. Kallelse sker till arbetsdagen i god tid, ca tre veckor innan, och då anges vilka arbetsuppgifter som skall utföras.…Fortsätt läsa Arbetsdagar och övriga åligganden

Pingisrum

I den garagelänga som ligger mot Täbyvägen, i hörnet mot det gula området, finns en lokal som inhyser ett pingisbord. I dagsläget finns ingen bokningslista då utnyttjandet av detta rum varit väldigt begränsat. Tidvis har utrymmet använts av arbetsgruppen för förvaring av virke.

Kvartersförråd

Kvartersförrådet ligger i änden av garagelängan mellan bruna och blåa färgområdet. Förrådet är tillgängligt för alla, det är samma nyckel som till kvartersgården. Här finns gräsklippare, stegar, krattor m m. Gräsklippare Gräsklipparna är avsedda för klippning av samfällighetens gemensamma gräsytor, därför är de inställda för en viss gräshöjd. Det är inte tillåtet att använda gräsklipparna…Fortsätt läsa Kvartersförråd

Kvartersgård

Kvartersgården är tillgänglig för alla boende i samfälligheten. I kvartersgården finns det ett kök med tillhörande utrustning och porslin, en hall, och en festlokal för 36 personer. Bastu, dusch, omklädningsrum samt toaletter finns också inrymt i kvartersgården. Följande ordningsregler gäller vid vistelse i kvartersgården. Köket och rummet hålls låst vid tid då ingen bokat lokalen…Fortsätt läsa Kvartersgård

Garage, parkering & trafik

Garage Garagen ingår i gemensamhetsanläggningen och varje fastighet disponerar en garageplats. Denna garageplats kan därför inte hyras ut av fastighetsägaren till tredje man. Garagen är sektionerade med en fast vägg som går från golv till tak. Varje sektion innehåller 3-4 bilplatser, som i vissa fall är avgränsade från varandra med nät. I en del sektioner…Fortsätt läsa Garage, parkering & trafik

Ekonomi

Avgiften till samfälligheten fastställs vid årsstämman och betalas fyra gånger per år. Avgiften betalas i efterskott. Avgiften avser att täcka: driftskostnader löpande underhåll av garage kvartersgård pool gräsmattor vägar parkeringsytor lekplatser avsättningar till särskild underhållsfond Underhållsfonden används för att balansera kostnaderna för större investeringar över längre tid. I samfällighetsavgiften kan även kostnader för gemensamt upphandlade…Fortsätt läsa Ekonomi