Uppgradering av fiberdosa

Telia/Eltel behöver komma in i våra hus för att byta ut fiberdosan, samt dra nya kablar för nätverk. Om ni inte har fått kontakt med Telia/Eltel – ta kontakt med ansvarig på plats: 070-7839362

Information del 2 – Underhåll av elen i garagen enligt Årstämman 2020

V 47: 16 nov-20 nov Enligt utdelat information 2020-10-18 kommer elen i garagen att underhållas under november. Under v 47, dvs 16 nov-20 nov kommer Nymans el att utföra arbetena i garagen. Den totala arbetstiden beräknas ta 1 vecka. Men det förutsätter att inget oförutsett händer och att vi alla har förberett enligt tidigare utlämnad…Fortsätt läsa Information del 2 – Underhåll av elen i garagen enligt Årstämman 2020

Underhåll av elen i garagen enligt Årstämman 2020

På Årsstämman beslutades att elen ska underhållas/renoveras i samtliga garage enligt förslag 1 till kostnad på 200 000 kr. Byte av eluttag inkl. jordfelsbrytare Kontrollbesiktning och byte till belysningsarmatur med rörelsedetektor Kontrollbesiktning och byte el-centraler vid behov Kontrollbesiktning och byte av eventuell kabel stammar Detta innebär att elektriker kommer att arbeta i samtliga garage och…Fortsätt läsa Underhåll av elen i garagen enligt Årstämman 2020

Förslag till nya stadgar

Stadgegruppens förslag till uppdaterade stadgar. Två versioner av dokumentet: – Förslag uppdaterade stadgar 2019-09-03 – Det nya förslaget som bifogas kallelsen som skickas ut till höststämman. – Förslag uppdaterade stadgar 2019-09-03 (Ändringsmarkeringar) – En jämförelse mellan vårt förslag och den gamla versionen Våra ändringar är: – Ändra ordet ”skall” till ”ska”. – Tagit bort ”I samfällighetsavgiften…Fortsätt läsa Förslag till nya stadgar

Vi har nu återgått till tidigare rutin för bastun.

I kvartersgården finns en bastu som samtliga boende har rätt att nyttja. Bokningslista finns uppsatt på anslagstavlan i hallen. Nyckeln till bastuavdelningen finns i ett skåp vid dörren. Maila: bastu@erikslund2.se för att få tillgång till koden.