SOPHANTERING / GROVSOPOR

SOPHÄMTNING & GROVSOPOR

Har du frågor om din sophämtning kontaktar du Verdis (före detta Urbaser) kundtjänst direkt så hjälper de dig vidare.
Verdis kundtjänst
Öppet 08:00 – 16:00
Telefon: 08-408 080 70
E-post: kundtjanst.taby@verdis.se
Verdis svarar på frågor om abonnemang, byte till mindre eller större kärl, hämtdagar och hämtveckor, anmälan om utebliven hämtning samt andra frågor och beställningar som rör din sophämtning.

https://www.taby.se/bygga-bo-miljo/avfall-och-atervinning/
https://www.verdis.se/sv/
https://www.verdis.se/sv/lokalkontor/taby/

Sophämtningstider
När hämtas sopor och avfall för dig med fasta hämtdagar?
Urbaser hämtar sopor och avfall på vardagar klockan 07.00-22.00. Därför ska du låta din soptunna stå kvar även om den inte är tömd när du kommer hem.

GROVSOPOR
Du som bor i småhus eller grupphusområden med individuell fakturering och som betalar grundavgift för enfamiljshus kan få dina grovsopor hämtade efter beställning. Du som bor i flerbostadshus kan följa fastighetsägarens instruktioner.
https://www.taby.se/bygga-bo-miljo/avfall-och-atervinning/sortering-och-atervinning/grovsopor/

Vad räknas som grovsopor?
• Mindre möbler, husgeråd och emballage av trä.
• Skidor, pulkor och andra större leksaker.
• Möbler med metallstomme och större möbler av trä, madrasser och möbler med resårdynor, cyklar, barnvagnar, kälkar och lekredskap med metallram, handgräsklippare.
• Trävirke i små enheter och mängder från hobbysnickeri.
Hämtning efter beställning från småhus
Hämtningen ingår i din grundavgift. Hämtning sker normalt inom en vecka efter beställning.

Vid själva beställningstillfället så kommer det göras en kontroll av vilka slags grovsopor du vill ha hämtade. Var därför beredd på att beskriva dina föremål för Verdis så att de dels kan avgöra om de tillhör kategorin brännbart eller icke brännbart avfall, dels se till att de inte innehåller felaktigt material. Du får lämna 1,5 kbm vilket motsvarar 8-9 kollin/säckar per tillfälle.
I den fria hämtningen av grovsopor ingår inte följande:
• Trycksatta behållare såsom helium, lustgas, gasol och brandsläckare, räknas till farligt avfall.
• Farligt avfall, el- och elektronikskrot är inte grovsopor.
• Fast monterad utrustning i huset, t.ex. värmepanna, varmvattenberedare, värmeelement, rör, diskbänk, badkar, toalettstol och tvättställ samt garderober.
• Avfall från ombyggnad eller rivning i hemmet, t.ex. köksinredning, stuprör, taktegel, stängsel, jord, grus, sten, asfalt och betong.
• Asbest, räknas till farligt avfall.
• Impregnerade lastpallar (typ EUR-pall).
• Bildelar, motorcyklar, mopeder, motorgräsklippare.
• Trädgårdsavfall.
• Wellpapp, tidnings och förpackningsmaterial (lämnas till en återvinningsstation).
• Kläder och textilier (lämnas till någon av de insamlingsbehållare som finns runt om i kommunen).
Specialhämtning
En del av de typer av avfall som inte innefattas av den fria hämtningen av grovsopor, kan under förutsättning att avfallet kan hanteras med sopbil hämtas av Verdis mot avgift.
Tips och råd
Kyl och frys klassas inte som grovsopor. Läs om hur du får det hämtat under elavfall.
Elavfall
Beställ fri hämtning av ditt farliga avfall och elavfall från din röda Miljöbox. Kontakta Verdis kundtjänst för att beställa hämtning.

Återvinn det som går. Wellpapp och förpackningsmaterial är inte brännbara grovsopor utan ska lämnas för återvinning vid Hagby återvinningscentral eller vid en återvinningsstation.
Du kan också, utan kostnad, lämna dina grovsopor på Hagby.