Telia ändringar gällande bredbandstelefoni/IP telefoni upphör.

Då tjänsten Bredbandstelefoni avvecklas helt på Telia, ersätter vi den kollektiva Telefoni-tjänsten med en annan med viss förändring, skriver ned en del förbättringar nedan.

De som nyttjar Bredbandstelefoni idag betalar extra individuellt för Nummerpresentation och Röstbrevlåda samt alla utgående samtal, hårdvaran (telefonen) till Bredbandstelefoni har inte ingått från Telia utan köpts själv utav medlemmen.

Med tjänsten Hemtelefoni via Mobilnätet kommer Nummerpresentation, Röstbrevlåda samt samtal och sms till både fasta och mobila nummer (ej betaltjänster eller utlandssamtal) att ingå dvs de som nyttjar tjänsterna ovan kommer få en lägre månadskostnad individuellt. Hårdvaran (telefonen) köps individuellt även till denna tjänsten. Tjänsten stödjer även sms, Wifi-samtal mm så länge användarens telefon också gör det.

Det måste inte vara en Mobiltelefon från Telia utan går bra att använda vilken Mobiltelefon som helst där Sim-kortet passar (vanligt Mobilt Sim-kort).

Den nya tjänsten innebär att medlemmen som vill nyttja den kommer få hem ett Sim-kort med ett 07-nummer som kommer visas vid utgående samtal samt att medlemmens tidigare fasta nummer är kopplat till detta Sim-kortet, dvs när någon ringer på deras fasta nummer kommer det ringa i Mobiltelefonen där Sim-kortet sitter.
De medlemmar som har Bredbandstelefoni aktiverad kommer få en ett Sim-kort per automatik och behöver inte göra någon beställning utav nya tjänsten utan kommer bli migrerad/flyttad per automatik.

Jag har bifogat informationsbladen som går ut till de som nyttjar tjänsten via en adapter idag och blir påverkade utav förändringen 31/10-2023 samt länk till hemsidan: https://www.telia.se/privat/bredband/hemtelefoni/hemtelefoni-via-mobilnatet-kostnadsfritt

Medlemmar som inte nyttjar den kollektiva telefonitjänsten idag kan självklart beställa den nya tjänsten redan nu.