Preliminära dagordningen utdelad.

Nu är den preliminära dagordningen till årets Höststämma utdelad i brevlådorna.
Här är viktiga hålldatum:
Prel dagord 14 aug
Motioner inlämnade 28 aug
Def dagordning 11 sept
Stämma 25 sept

Hälsar,
Styrelsen