Ingen uthyrning av kvartersgården under sommaren.

Under större delen av juli och början av augusti kommer vi inte ha möjlighet att hyra ut kvartersgården. Det saknas medlemmar i vår arbetsgrupp som har möjlighet att dela upp ansvaret i jourveckor och då efterfrågan var låg förra sommaren (fyra uthyrningar med sammanlagd intäkt på 400 kr) har styrelsen sagt ok till en paus gällande uthyrning. Se även info på hemsida och på anslagstavla i kvartersgården.
Välkomna tillbaka att hyra igen (bokning via hemsidan) efter sommaren!

/ Kvartersgårdsgruppen