Vårstäddag 15 maj kl.09

Arbetsdag, söndagen den 15 maj, kl. 09:00

Vårfint i kvarteret!

Nu har det blivit dags att umgås med grannarna i Erikslund 2 över en kratta, pensel eller piassavakvast!
Väl mött vid förrådet söndagen den 15 maj kl. 09:00–15:30.

Vår arbetsledare Håkan Skärbo ser till att vi alla får uppgifter att utföra under dagen. Återkom till honom när en uppgift är utförd för avbockning och för att få en ny uppgift tills alla är utförda och dagen är slut.

Viktigt är att alla hjälps åt och är kvar tills att uppgifterna är slutförda.

OBS! Om du inte redan är aktiv i en arbetsgrupp så ska du under dagen skriva upp dig till en valfri grupp! Detta är obligatoriskt. 😊

Detta är en del uppgifter de som behöver göras under arbetsdagen (se full aktivitetslista vid förrådet):

  • Egenkontroller av lekplatserna.
  • Kratta, sopa i hela området. Se över buskar/träd/stengångar.
  • Montera fartgupp och utföra löpande vårunderhåll i området.

Det blir som vanligt en matpaus i arbetet

Om du har förhinder denna dag, vänligen maila info@erikslund2.se så ser vi till att du får möjlighet att bidra till vår gemensamma trevnad i vårt närområde vid ett annat tillfälle.

Med förhoppning om fint väder och en trevlig städdag!  Välkomna!

Hälsar, Styrelsen