Övergång till Telias bredband och IP-TV lösning

Påminnelse:
”Vår förening håller just nu på att gå över till Telias bredband och IP-TV lösning. För att övergången ska gå bra behöver två saker hända.
1. Entreprenören kommer kontakta er för att dra nya kablar från fiberdosan, till placering av nuvarande TV-uttag. Detta för att underlätta inkoppling av den nya IPTV boxen från Telia. I samband med detta besök kommer de även att byta/uppgradera den fiberdosa som sitter på vägarna.
2. När detta bytet görs så slutar tidigare TV-signal att fungera så det är viktigt att ni som boende följt instruktionerna som vi tidigare skickat och har säkrat era TV-koder som används för att aktivera boxarna efter bytet av fiberdosa. Så det är väldigt viktigt att ni kontaktar Telia för att aktivera era tjänster och få era TV-koder innan Tekniker besöket. Aktivering av era tjänster sker antingen via www.telia.se/aktivera eller över telefon per 020 202 070. Det är viktigt att ni inte väntar med detta då tidigare leverans är planerat att avslutas till den 31/3.”

Hälsar, Styrelsen