Telia modul – hämta

Hej grannar,
Det är fortfarande 22 hushåll som inte har hämtat sina Telia moduler.
Nu på onsdag 23/02 kl. 18:30 – 19:30 i poollokalen är sista tillfället att hämta ut din modul. Var snäll och avsätt tid för det då de som står där gör det på sin fritid.
Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen