Info om nya Tjänster från Telia

Hushåll som idag anlitar andra leverantörer än Telia samt Transit för sina TV/internet tjänster, behöver själva säga upp sina avtal så att sista dag för den gamla tjänsten är 22-03-31. (ni som har dessa tjänster från Telia samt transit kommer att upphöras per automatik)

Om allt utfaller enligt plan kommer den nya Teliatjänsten komma igång gradvis i området under mars. Dock kommer Telia inte att debitera någon avgift för mars utan första debitering blir för april.

Alla hushåll måste också vara tillgängliga – på någon avtalad tid – under mars så att Telia-teknikerna kan komma in för installation av den nya lösningen i era bostäder.

Viktigt att komma ihåg är att det är normalt är en månads uppsägningstid hos leverantörerna så uppsägning bör ske snarast, men absolut senast 28/2. Återigen: sista dag för den gamla tjänsten skall vara 22-03-31 för att slippa dubbeldebitering.

Ni hittar relevant information baserat på era val i vår hemsidan. www.erikslund2.se

Val 1: Fullständiga grundtjänster (internet, tv, telefoni) via Telia.

Se dokumentation ”Telia information – Samfälligheten Erikslund 2 Triple Play” samt ”TSP-4746_3-2109 250 m Lagom o telefoni”, här kommer samfälligheten dela ut två digitalboxar samt en router till varje hushåll

Kom till pool lokalen och hämta era boxar den 22-02-18 kl 18:30 till 19:30 alternativ 22-02-20 kl 18:00 till 19:00

Val 2: Enbart grundläggande TV via Telia samt val av internet etc från annan leverantör (se https://anslutning.telia.se/tjanster)

Se dokumentation ”Telia information – Samfälligheten Erikslund 2 (TV-Start)” samt ” TSP-4418_6-2109 Start”. Här kommer telia skicka en digitalbox när och om ni aktiverar TV tjänsten.

Ps:
Övriga streamingtjänster (ex Viaplay, disney+…. ) som man har beställt separat kommer inte påverkas av denna övergång.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Telia information – Samfälligheten Erikslund 2 Triple Play
TSP-4418_6-2109 Start
TSP-4746_3-2109 250 m Lagom o telefoni
Telia information – Samfälligheten Erikslund 2 (TV-Start)