Information del 2 – Underhåll av elen i garagen enligt Årstämman 2020

V 47: 16 nov-20 nov

Enligt utdelat information 2020-10-18 kommer elen i garagen att underhållas under november.
Under v 47, dvs 16 nov-20 nov kommer Nymans el att utföra arbetena i garagen. Den totala arbetstiden beräknas ta 1 vecka. Men det förutsätter att inget oförutsett händer och att vi alla har förberett enligt tidigare utlämnad information.
Vi återkommer närmare när vi vet exakt vilken ordning garagen kommer att tas.
Påminner igen om att det är viktigt att de elektriker som kommer att arbeta i samtliga garage behöver ha fritt utrymme för att kunna arbeta effektiv och säkert.
De som har egna, privata uppsatta armaturer och som önskar att dessa ska sitta kvar måste senast 2020-11-08 skriftligen meddela styrelsen om detta. Maila styrelsen info@erikslund2.se med information. I annat fall kommer dessa att tas bort och kasseras.
De som önskar installera laddbox måste kontrollera vilka övriga i samma länga som har eller ska installera laddbox då dessa måste vara av samma märke för att lastbalanseringen ska fungera rätt. Elen till laddboxarna kommer att tas från det befintliga värmesystemet – radiatorerna.

Mvh
Styrelsen