Underhåll av elen i garagen enligt Årstämman 2020

På Årsstämman beslutades att elen ska underhållas/renoveras i samtliga garage enligt förslag 1 till kostnad på 200 000 kr.

  • Byte av eluttag inkl. jordfelsbrytare
  • Kontrollbesiktning och byte till belysningsarmatur med rörelsedetektor
  • Kontrollbesiktning och byte el-centraler vid behov
  • Kontrollbesiktning och byte av eventuell kabel stammar

Detta innebär att elektriker kommer att arbeta i samtliga garage och behöver då ha fritt utrymme för att kunna arbeta effektiv och säkert.

Styrelsen har nu anlitat Nymans el att utföra arbetet. Arbetet är planerat att utföras under november, troligtvis de första veckorna.

Med anledning av detta uppmanas alla att se till att röja sina garage på sådant sätt att arbetet kan utföras utan fördröjning. Eventuella fördröjningar kan medföra att Samfälligheten får betala mer än nödvändigt.

Främst ska alla se till att det är fritt där vägguttagen sitter, vid och kring värmeelementen och de garage som har elcentraler måste hela väggen vara fri.

Fritt avses att det ska var lättåtkomligt för en elektriker att ta sig fram till uttagen, värmeelementen samt elcentraler och att elektrikern ska ha möjlighet att arbeta där. Ca 1,5 meter runt arbetsplatsen ska vara tömd på saker.

När det är dags att montera t ex nya takarmaturer etc kan inte bilen stå i garaget.

För de som behöver kasta saker kan vi tipsa om att Ragnsells hämtar gratis mindre grovsopor kostnadsfritt, 1 ggr/vecka. Det finns fn inga begränsningar på hur många gånger man får beställa,
dock vilken mängd per gång. För mer information kontakta dem på tfn 077-188 88 88.

Vid tveksamheter på om ni har röjt tillräckligt eller andra frågor, maila styrelsen info@erikslund2.se och vänta inte in i det sista med att ställa frågor utan gör det så fort som möjligt.

Vi kommer att återkomma med mer information när vi vet exakta datum som arbetet ska påbörjas och även ett tidsschema då garaget måste vara bilfri.

Mvh
Styrelsen
2020-10-18

Underhåll av elen i garagen enligt Årstämman 2020