Arbetsdag söndagen den 17 maj kl. 09:00

Arbetsdag
söndagen den 17 maj
kl. 09:00

samma dag som vi håller samfällighetens extrastämma.
Välkomna, hälsar Styrelsen