Vi har nu återgått till tidigare rutin för bastun.

I kvartersgården finns en bastu som samtliga boende har rätt att nyttja. Bokningslista finns uppsatt på anslagstavlan i hallen. Nyckeln till bastuavdelningen finns i ett skåp vid dörren.

Maila: bastu@erikslund2.se för att få tillgång till koden.