Byte av bastunyckel

Styrelsen har beslutat att återigen byta lås eftersom bastunyckeln saknas, det är tomt i kodlåsluckan och efter flera efterlysningar på Facebook har ingen nyckel kommit till rätta. Låsbyte är nödvändigt då vi inte vet om nyckeln är borttappad eller om någon har den och använder den utan att skriva upp sig.

Vi har även noterat att rutinen att skriva upp sig på listan på anslagstavlan inte verkar fungera då vi vid flertal tillfällen märkt att bastun/duschen blivit använd utan att något hushåll har noterat sig.

Därför har vi nu bett Kvartersgårdsgruppen att komma in med ett förslag till styrelsen på en ändrad rutin och vad det kommer kosta så får styrelsen se över förslaget och lägga den i 2018-års budget.

Med vänlig hälsning,
Ann Moberg/Styrelsen