Montering av grind.

För information: På fredag (29/9) påbörjas montering av en p-grind (infartsblockerande åtgärd) vid kvartersgårdens sidoplank, se rödmarkerad asfalt. Allt enligt stämmobeslut. Grinden kommer att vara öppen tills låskolven i hänglåset bytts ut till den nyckel samtliga hushåll redan innehar (poolnyckel/kvartersgård). Grinden har även ett brandkårslås. Mer information kommer läggas upp på FB/Hemsidan när allt är klart.
Hälsar, Rebecca genom Styrelsen