Information från Transit

Viktig information gällande den kollektiva tv-tjänsten TV Lagom/TV Stor

Just nu pågår förhandlingar mellan Telia och en av leverantörerna av tv-kanaler, Discovery Networks Sweden. Om parterna inte kommer överens finns det risk att vissa kanaler i vårt TV utbud TV Lagom och TV Stor slutar sändas från och med 8 juni.

Du som är TV Start kund kommer inte vara påverkad.

Varför drabbas jag som kund på Svenska Stadsnät AB av avbrottet?
Vår kanalleverantör är part i tvisten, därför drabbas tyvärr även våra kunder.

Vilka kanaler är påverkade?
Kanal 5
Kanal 9
Kanal 11
Eurosport 1
Eurosport 2
Animal Planet
Discovery
Discovery Science
Discovery World
ID
TLC

 

Vad händer den 8 juni?
Om parterna inte kommer överens kommer vi ersätta alla berörda kunder med följande kanaler:

Comedy Central
Disney
National Geographics

Uppdaterad information kommer ni löpande att kunna ta del av på vår hemsida www.transitbredband.se.