Tips från Polisen – När Jag Reser Bort

Nu kommer snart påsklovet…..

LITET KOM IHÅG NÄR JAG RESER BORT

                                           

¨      Tala om för grannarna
¨      Be grannarna om hjälp  (att tömma brevlådan)
¨      Förvara värdesakerna på säker plats
¨      Kontrollera inventarieförteckning (om något blir stulet)
¨      Timers på belysning/radio
¨      ”Städa” inte på tomten
¨      Kontrollera lås
¨      Kontrollera dörrar
¨      Kontrollera fönster
¨      Kontrollera larm
¨      Vidarekoppla telefon