Sophantering

Ragn-Sells sköter sophanteringen i området.

För att slippa betala gångvägstillägg använder vi rullkärl av plast, som vi själva forslar ut till uppsamlingsplatserna.

Du kan själv komma överens med Ragn-Sells om storleken på kärlet samt hur ofta tömning skall ske. Detta är beroende av om du komposterar i godkänd behållare och källsorterar övriga sopor.

För information gällande sophämtning, titta på, http://www.ragnsells.se/ eller http://www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Avfall-och-atervinning/.

I miljökalendern, som delas ut gratis till alla hushåll i Täby, finns angivet när det sker hämtning av grovsopor och trädgårdsavfall i Erikslund. Där hittar du även information om annat som gäller sophantering. Miljökalendern gäller hela året. Har du tappat bort den så finns den att hämta gratis vid informationsdisken i Täby Centrum.

Håll rent runt din egen fastighet och plocka upp skräp som virvlar runt i gränderna, även om det inte råkar vara just runt ditt hus.