Kvartersgård

Kvartersgården är tillgänglig för alla boende i samfälligheten. I kvartersgården finns det ett kök med tillhörande utrustning och porslin, en hall, och en festlokal för 36 personer. Bastu, dusch, omklädningsrum samt toaletter finns också inrymt i kvartersgården.

Följande ordningsregler gäller vid vistelse i kvartersgården.

 • Köket och rummet hålls låst vid tid då ingen bokat lokalen
 • Du är ansvarig för att inget blir sönderslaget. Om så skulle ske är du ersättningsskyldig enligt en prislista som finns uppsatt i köket och du skall naturligtvis avlämna en anmälan till den bokningsansvarige
 • Rökning är strängt förbjuden i kvartersgården och inom poolområdet
 • Återlämna alltid allt som lånats från kvartersförrådet
 • Kvartersgården skall vara städad helt; golven ska vara dammsugna och våttorkade till nästkommande dag kl. 12:00
 • Närområdet – poolområde, gångar och vägar runt kvartersgården – skall vara fritt från festföremål till nästkommande dag kl. 12:00
 • Musiken skall dämpas senast kl. 23:00

Kvartersgården kan endast bokas av fastighetsägare. Andra medlemmar i familjen måste ha fastighetsägarens godkännande. Om detta godkännande saknas får man inte tillträde till kvartersgården. Blankett för godkännande finns i denna pärm.

Bokning av kvartersgården sker hos den bokningsansvarige via hemsidan.

Bokningsavgifter:

Dygnshyra 12:00 – 12:00, inklusive bastuavdelningen

Måndag – torsdag                                                                                                      100:-

Fredag – söndag                                                                                                        200:-

Informella möten då inte kök används                                                                   gratis

Bastu

I kvartersgården finns en bastu som samtliga boende har rätt att nyttja.

Bokningslista finns uppsatt på anslagstavlan i hallen.

Nyckeln till bastuavdelningen finns i ett skåp vid dörren. Maila: bastu@erikslund2.se för att få tillgång till koden.

Följande regler gäller vid användning av bastun:

 • Under helger och efter klockan 18.00 på vardagar får endast en timme bokas per fastighet, då det är många som vill kunna nyttja bastun på ledig tid.
 • Barn under 15 år får endast basta i vuxens sällskap.
 • Städa efter dig, d v s våttorka golvet och rengör golvsilen från hår m.m. Se till att allt restvatten är borta.

Om något går sönder i kvartersgården som du inte kan laga själv, kontakta någon av ledamöterna i arbetsgruppen – arbetsgrupp@erikslund2.se.

Pool

Poolen är öppen under sommaren. Följande regler gäller:

 • Håll alltid dörren stängd så att inte mindre barn tar sig in på poolområdet obevakade! Tänk på säkerheten!
 • Duscha alltid först i utomhusduschen innan du hoppar i vattnet. Använd inte duschen i bastun.
 • Bada i badkläder.
 • Visa badvett och ta alltid hänsyn till andra badande – speciellt till de små som inte är simkunniga än.
 • Tänk på att poolen är grund, så var försiktig vid huvudhopp. Det är inte utan orsak som poolen saknar trampolin. Gör dig absolut ingen egen!
 • Föräldrarna har ansvaret för sina badande barn.
 • Om du öppnar för någon, eller tar med någon, som inte har egen nyckel till området, har du automatiskt ansvar för denna person.
 • Gäster till boende i kvarteret är välkomna om de kommer i fastighetsägarens sällskap.
 • Det är förbjudet att ha föremål i poolen som kan skada poolduken eftersom den är mycket tunn och skadas lätt. Badbollar, simringar, cyklop och snorkel är exempel på föremål som får användas med stor försiktighet i poolen
 • Husdjur får inte vistas inom poolområdet
 • Rökning är förbjuden inom poolområdet
 • Skräpa inte ner. Använd papperskorgen eller ta med skräpet hem.
 • Dämpa ljudnivån, särskilt kvällstid!

För öppettider, se särskilt anslag vid poolen och på hemsidan.

Om du upptäcker något som inte är i sin ordning, kontakta då omedelbart någon av ledamöterna i arbetsgruppen, arbetsgrupp@erikslund2.se.