Arbetsdagar och övriga åligganden

Vår och höst organiseras arbetsdagar då samtliga fastigheter har skyldighet att delta. Kan du inte delta, bör du anmäla detta till arbetsgruppens ledare. Du kan i stället få utföra något lämpligt arbete vid en annan tidpunkt.

Kallelse sker till arbetsdagen i god tid, ca tre veckor innan, och då anges vilka arbetsuppgifter som skall utföras.

Arbetet planeras och leds av arbetsgruppens ledare.

Extra arbetsdag

Ibland kallas det till extra gemensam arbetsdag, men oftast är det arbeten som man kan utföra när det själv passar en, inom vissa gränser. Målning är exempel på ett sådant arbete.

Gräs- och snökavle

En gräs- och snökavle cirkulerar hela året inom samfälligheten. De arbetsuppgifter som ska utföras framgår av respektive kavle. Självklart hjälper vi varandra när arbetsbördan blir ojämn, som t ex vid ymnigt snöfall.

Kontakta styrelse eller arbetsgrupp om samfällighetens snöslunga behöver användas,

info@erikslund2.se.

Snöslungan är inte till för allmänt bruk.

Andra åligganden

Som medlem i samfälligheten har vi också skyldighet att utföra de underhållsarbeten som måste ske sommartid.

Vilken typ av arbete det rör sig om meddelas genom information till fastigheterna via blad som delas ut i brevlådan eller via information på hemsidan.