Panelbyte i helgen!

Styrelsen informerar:

PANELBYTE Lördag 27/8 + Söndag 28/8
Nu i helgen är det dags att slutföra panelbytet på kvartersgården.
Vi har 6st anmälda till lördag (inklusive arbetsledaren och styrelsemedemmar) och 6 st till på söndag (inklusive arbetsledaren och styrelsemedlemmar).
Kl 09.00 båda dagarna är det uppställning på parkeringen.
Då kommer arbetsuppgifter att delas ut och mer info om dagens planering med mat etc. Räkna med att hålla på till en bit in på eftermiddagen, ca 15.00.

OBS!!! Panelbytet 10 + 11 september är INSTÄLLT pga för få anmälda/frivilliga.

Hälsar,
Rebecca
(genom Styrelsen) info@erikslund2.se