Låsbyte i bastun

På grund av att boende i samfälligheten haft egna nycklar till bastun samt inte bokat upp sig på bastulistan så har styrelsen nu bytt lås och kod till bastudelen.
För er som vill boka bastun framöver blir det ingen skillnad från tidigare rutiner och vi vill med detta också säkerställa att vi har koll på vilka som använder den.
Egna nycklar till föreningens kvartersgård får inte förekomma då lokalerna bokas under förutsättning att ingen utomstående plötsligt kan dyka upp.

Mvh,
Styrelsen