Välkommen på invigning av Täby discgolfbana i Erikslund! den 26e april kl 15.00

Den 26/4 klockan 15.00 invigs Täby discgolfbana i Erikslund.
Ordförande i stadsbyggnadsnämnden Johan Algernon invigningstalar. NCC bjuder på fika. Under invigningen kommer du ha möjlighet att prova på att kasta disc och en erfaren discgolfspelare kommer att berätta kort om sporten och visa hur man kastar.

Discgolf är en sport som passar alla. Det fungerar ungefär som vanlig golf men istället för klubbor används discar (frisbees) och hålen utgörs av korgar. Vinner gör den som går runt banan på lägst antal kast.

Under 2015/16 har en 9-håls discgolfbana (frisbeegolfbana) anlagts i Erikslund.
Banan är en skogsbana som är anpassad till miljön i närområdet. Kommunen planerar att arbeta vidare med området norr om Brinkskolan för att på sikt skapa en stadspark med möjlighet till aktiviteter och upplevelser både i skogsmark och i mer öppna partier. Discgolfbanan är ett led i det arbete.

Samling vid korsningen intill fotbollsplan uppe vid gamla Erikslundsskolan.