Arbetsdag Sön 24 oktober kl.09:00

Inbjudan till höstarbetsdag 2021

Nu har det blivit dags igen att umgås med grannarna i Erikslund 2 över en kratta,
häcksax eller piassavakvast!
Vi ses vid förrådet söndagen den 24 oktober kl 09:00 där vår arbetsledare
Håkan ser till att vi alla får uppgifter att utföra under dagen.

Viktigt är att alla hjälps åt och är kvar tills uppgifterna är slutförda.
Några av uppgifterna under städdagen:
– Underhåll/rensning av ogräs i dräneringen vid slänten
– Kontroll av lekplatserna
– Beskära buskar och häckar
– Ordna med kaffe och bulle till de som sliter (om någon eller några kan
tänka sig att baka innan så vore det trevligt)
Det blir som vanligt en paus i arbetet där det bjuds på något att äta för dem som
deltar! Lunchen serveras kl.13.

Om du har förhinder denna dag, vänligen maila info@erikslund2.se så ser vi till
att du får möjlighet att bidra till vår gemensamma trevnad i vårt närområde vid
ett annat tillfälle.
Med förhoppning om fint väder och en trevlig städdag!
Välkomna! Hälsar, Styrelsen

 

Information del 2 – Underhåll av elen i garagen enligt Årstämman 2020

V 47: 16 nov-20 nov

Enligt utdelat information 2020-10-18 kommer elen i garagen att underhållas under november.
Under v 47, dvs 16 nov-20 nov kommer Nymans el att utföra arbetena i garagen. Den totala arbetstiden beräknas ta 1 vecka. Men det förutsätter att inget oförutsett händer och att vi alla har förberett enligt tidigare utlämnad information.
Vi återkommer närmare när vi vet exakt vilken ordning garagen kommer att tas.
Påminner igen om att det är viktigt att de elektriker som kommer att arbeta i samtliga garage behöver ha fritt utrymme för att kunna arbeta effektiv och säkert.
De som har egna, privata uppsatta armaturer och som önskar att dessa ska sitta kvar måste senast 2020-11-08 skriftligen meddela styrelsen om detta. Maila styrelsen info@erikslund2.se med information. I annat fall kommer dessa att tas bort och kasseras.
De som önskar installera laddbox måste kontrollera vilka övriga i samma länga som har eller ska installera laddbox då dessa måste vara av samma märke för att lastbalanseringen ska fungera rätt. Elen till laddboxarna kommer att tas från det befintliga värmesystemet – radiatorerna.

Mvh
Styrelsen

Underhåll av elen i garagen enligt Årstämman 2020

På Årsstämman beslutades att elen ska underhållas/renoveras i samtliga garage enligt förslag 1 till kostnad på 200 000 kr.

  • Byte av eluttag inkl. jordfelsbrytare
  • Kontrollbesiktning och byte till belysningsarmatur med rörelsedetektor
  • Kontrollbesiktning och byte el-centraler vid behov
  • Kontrollbesiktning och byte av eventuell kabel stammar

Detta innebär att elektriker kommer att arbeta i samtliga garage och behöver då ha fritt utrymme för att kunna arbeta effektiv och säkert.

Styrelsen har nu anlitat Nymans el att utföra arbetet. Arbetet är planerat att utföras under november, troligtvis de första veckorna.

Med anledning av detta uppmanas alla att se till att röja sina garage på sådant sätt att arbetet kan utföras utan fördröjning. Eventuella fördröjningar kan medföra att Samfälligheten får betala mer än nödvändigt.

Främst ska alla se till att det är fritt där vägguttagen sitter, vid och kring värmeelementen och de garage som har elcentraler måste hela väggen vara fri.

Fritt avses att det ska var lättåtkomligt för en elektriker att ta sig fram till uttagen, värmeelementen samt elcentraler och att elektrikern ska ha möjlighet att arbeta där. Ca 1,5 meter runt arbetsplatsen ska vara tömd på saker.

När det är dags att montera t ex nya takarmaturer etc kan inte bilen stå i garaget.

För de som behöver kasta saker kan vi tipsa om att Ragnsells hämtar gratis mindre grovsopor kostnadsfritt, 1 ggr/vecka. Det finns fn inga begränsningar på hur många gånger man får beställa,
dock vilken mängd per gång. För mer information kontakta dem på tfn 077-188 88 88.

Vid tveksamheter på om ni har röjt tillräckligt eller andra frågor, maila styrelsen info@erikslund2.se och vänta inte in i det sista med att ställa frågor utan gör det så fort som möjligt.

Vi kommer att återkomma med mer information när vi vet exakta datum som arbetet ska påbörjas och även ett tidsschema då garaget måste vara bilfri.

Mvh
Styrelsen
2020-10-18

Underhåll av elen i garagen enligt Årstämman 2020

Besiktning av vår gemensamma Elanläggning

Nu på fredag 31/01, kl 08:00 kommer jag ta hit en elfirma som ska hjälpa oss granska och besiktiga vår gemensamma Elanläggning i garagen.
Vi kommer att behöva öppna några av garageluckorna i varje länga och då undrar jag om någon oavsett anledning inte vill att vi öppnar deras lucka, var snäll och kontakta mig via mail arash.samavat@bsntrading.com eller info@erikslund2.se.

Förslag till nya stadgar

Stadgegruppens förslag till uppdaterade stadgar.
Två versioner av dokumentet:
Förslag uppdaterade stadgar 2019-09-03 – Det nya förslaget som bifogas kallelsen som skickas ut till höststämman.
Förslag uppdaterade stadgar 2019-09-03 (Ändringsmarkeringar) – En jämförelse mellan vårt förslag och den gamla versionen

Våra ändringar är:
– Ändra ordet ”skall” till ”ska”.
– Tagit bort ”I samfällighetsavgiften kan, i undantagsfall, även ingå avgift för gemensamt upphandlade avtal.” samt ”Avgift för gemensamt upphandlade avtal ingår inte i avgiftsbefrielsen.”
– Förtydligat att beslut om extra utdebitering sker på samma sätt som årsavgift fastställs, dvs ”stämmobeslut med två tredjedels majoritet”.
– Ändrat så att en fastighetsägare kan företrädas av en person med fullmakt, även om fullmaktstagaren/ombudet inte själv äger en fastighet i samfälligheten.
– Lagt till i avsnittet ”Kommentarer” att kommentarerna inte är en del av stadgarna.
– Ändrat i kommentarer hur man företräder sin fastighet när flera personer äger fastigheten.
– Lagt till i kommentarer att ”Årsstämma och höststämma anses båda vara ordinarie stämmor”.
– Skrivit om stycket om ”Skötsel och städning av gemensamhetsanläggningen”

Skyddad: Stämma 2019

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan: